Coronacrisis

Wat is het coronavirus of COVID-19?

COVID-19 is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus, behorende tot de coronavirussen. De voorheen onbekende ziekte werd eind 2019 voor het eerst opgemerkt in Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei, en verspreidde zich vervolgens in drie maanden tijd naar andere delen van de wereld.

Vanaf 11 maart 2020 was er volgens de normen van de WHO of Wereldgezondheidsorganisatie officieel sprake van een pandemie, de coronapandemie. De ziekte wordt verondersteld een zoönotische oorsprong te hebben.

De belangrijkste symptomen van COVID-19 zijn koorts, hoesten en kortademigheid. Daarnaast komen diarree, buikpijn, verlies van reukzin en smaak en vermoeidheid voor.[2] Ook andere organen zoals het hart- en vaatstelsel en de nieren kunnen schade oplopen.

Een deel van de besmette personen heeft milde of helemaal geen symptomen. Met name bij personen met een verminderde afweer, zoals ouderen en chronisch zieken, kan de ziekte uitlopen op een ernstige longontsteking met soms dodelijke afloop.

De ziekte-overdracht vindt vooral plaats via hoesten en niezen, waarbij besmette druppeltjes of aerosolen worden verspreid, die dan vervolgens door anderen worden ingeademd.

Bron: WikipediA.


Nieuws van de overheid i.v.m. de coronapandemie

Méér info https://www.info-coronavirus.be/​ of bel 0800/14689.

WVG_Corona_afficheA3_7tips_sept20
Copyright © PORTAL Genk
COVID-19 | Basisregels | De coronacijfers stijgen weer fors. Lees enkele basisregels om jezelf en anderen te beschermen.KLIK HIER